Vad orsakar erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion eller impotens har två huvudsakliga bakomliggande orsaker: psykologiska problem eller fysiska besvär. I vissa fall kan dessa två överlappa. Män som upplever ED som sidoeffekt av ett fysiskt besvär kan ofta utveckla depression, ångest eller känslor av otillräcklighet som en konsekvens av att inte kunna få en erektion och ha sex. Om du och din partner har svårigheter att kommunicera, eller om din partner känner sig avvisad på grund av din oförmåga att ha sex, så kan problemen öka i styrka.

Psykologiska orsaker till erektil dysfunktion

Det finns många psykologiska problem som kan orsaka erektil dysfunktion. Dessa kan vara av tillfällig art, eller i vissa fall underliggande orsaker såsom sexuellt utnyttjande i barndomen som kräver långvarig behandling. Män som är beredda att utforska och hantera de psykologiska orsakerna bakom sin impotens kommer i de flesta fall kunna bli av med sin ED.

Om du upplever något av följande problem så kan din erektila dysfunktion ha en psykologisk orsak. Du kan gynnas av samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi samt av receptbelagd medicin för att behandla din erektila dysfunktion. Män som genomgår en sådan behandling kan också komma att uppleva att de får bättre självförtroende och livskvalitet.

 • Avsevärd stress på jobbet
 • Ekonomiska problem
 • Problem i din nuvarande relation
 • Ångest eller oro gällande din kropp eller dina sexuella färdigheter
 • Problem relaterade till kvinnor (eller andra föredragna sexuella partners)

Fysiska orsaker till erektil dysfunktion

Män som har njutit av ett hälsosamt sexliv i många år, och inte har några uppenbara psykologiska besvär, kan helt plötsligt drabbas av erektil dysfunktion. Det gäller särskilt för män över 40.

I dessa fall är besvären oftast fysiskt betingade. Den plötsliga oförmågan att få en erektion kan upplevas som väldigt jobbig och också sätta press på din relation.

De fysiska orsakerna till erektil dysfunktion kan delas in i fyra olika huvudkategorier.

 • Vaskulära
 • Neuropatisk
 • Hormonella
 • Anatomiska

Vaskulära

När en frisk man blir sexuellt upphetsad fylls hans penis med blod och blir erigerad. För att få en erektion måste blodtillförseln till din penis öka med upp till 40%. Om du är väldigt upphetsad kan detta ske nästan omedelbart och resultera i en hård och varaktig erektion.

Om du lider av ett vaskulärt problem så kan blodflödet till din penis minska eller störas. Kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck och diabetes är vanliga orsaker till impotens eller erektil dysfunktion.

Neuropatisk

Neuropatiska besvär har med det centrala nervsystemet (hjärnan, ryggraden och nerverna) att göra. Allvarliga sjukdomar såsom multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom kan orsaka ett stort antal obehagliga bieffekter, inklusive erektil dysfunktion.

En stroke, besvär med ryggraden eller diabetes kan också orsaka neuropatisk erektil dysfunktion. Män som skadar ryggraden i trafikolyckor, fall eller i samband med utövande av någon sport kan också drabbas av erektil dysfunktion. För en ung och fysiskt aktiv man kan detta vara särskilt svårt att lära sig leva med.

Hormonella

De flesta tenderar till att relatera hormonella besvär till kvinnor, men även män kan drabbas av förändringar i sin hormonella balans. En förändring i hormonnivåer kan i vissa fall leda till impotens. Om du upplever erektil dysfunktion kan din läkare undersöka hur din sköldkörtel fungerar och kan också testa om du lider av Cushings syndrom eller hypogonadism. Du kan få en remiss till en endokrinolog för att få specialistbehandling.

Anatomiska

En skada eller nervskada på penis eller mellangärdet, samt åkommor som Peyronies sjukdom eller vissa cancerbehandlingar kan orsaka impotens. Om du lider av någon av dessa är det väldigt viktigt att du är öppen med det när du samtalar med din läkare.

Snabb översikt av andra möjliga orsaker till erektil dysfunktion

Om du lider av något av följande medicinska besvär så kan de bidra till din erektila dysfunktion.

Livsstilsrelaterade åkommor

 • Alkoholism eller drogmissbruk
 • Rökning eller annat tobaksbruk
 • Fetma
 • Hög kolesterolhalt
 • Diabetes typ 2
 • Livsstilsrelaterad utmattning/utbrändhet

Flera av dessa åkommor kan vara bieffekter av andra medicinska besvär snarare än dåliga livsstilsval, men samtliga kan förbättras eller helt försvinna om du förbättrar din livsstil och börjar leva mer hälsosamt.

Medicinska åkommor och sjukdomar

 • Hjärtsjukdom
 • Åderförkalkning
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Metabola syndrom
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Peyronies sjukdom
 • Sömnstörningar
 • Prostatacancer eller förstorad prostata
 • Skador på mellangärdet eller ryggraden
 • Receptbelagda mediciner som kan orsaka erektil dysfunktion

Vissa receptbelagda mediciner har bieffekter som kan orsaka erektil dysfunktion. Det kan göra det mer komplicerat att behandla din ED, men problemen kan ofta överbryggas. Din läkare kan komma att ändra eller minska dosen på din ordinerade medicin, eller ge dig ett kompletterande recept på ett kompatibelt piller mot erektil dysfunktion. När du fyller i det medicinska frågeformuläret online är det extremt viktigt att du berättar om eventuella receptbelagda tabletter som du tar just nu.

Receptbelagd medicin mot följande åkommor kan påverka din förmåga att få en fungerande erektion.

 • Diuretika: Gör så att din kropp ökar den mängd urin den producerar. Detta är en vanlig behandling mot högt blodtryck, hjärtproblem och besvär med njurarna.
 • Betablockerare: Används för att behandla högt blodtryck.
 • Fibrater: Ordineras för att minska kolesterolnivåerna.
 • Antipsykotiska läkemedel: Används för vissa mentala hälsoproblem, som schizofreni.
 • Antidepressiva läkemedel: Ordineras för att hantera depression och i vissa fall smärta.
 • Kortikosteroider: Innehåller steroider (en typ av hormon).
 • Antagonister: Mot magsår.
 • Antikonvulsiva (kramplösande) mediciner: Ordineras till epileptiker.
 • Antihistaminer: Används för att behandla allergier såsom hösnuva.
 • Antiandrogener: Testosteronblockerare (manliga könshormoner).
 • Cytotoxiner: Används i kemoterapi.

Att samtala med en läkare online räcker oftast för att avgöra om orsakerna till din erektila dysfunktion beror på ett underliggande fysiskt problem eller sjukdom. Läkaren kommer kunna berätta om de alternativ som står till buds för dig och diskutera en behandlingsplan som vanligtvis innefattar ett provrecept på en medicin mot erektil dysfunktion.

Ytterligare faktorer som kan påverka ED

Erektil dysfunktion kan också orsakas av att du har en ohälsosam livsstil.

Hög konsumtion av alkohol skadar nerverna i hjärnan och ryggraden vilket kan påverka kvaliteten på dina erektioner. Att vara väldigt överviktig, röka mycket, använda illegala droger och att leva ett väldigt stressigt liv kan också bidra till att skapa erektil dysfunktion. Vissa mediciner så som betablockerare (som tas mot högt blodtryck) kan också ha ED som bieffekt. Erektil dysfunktion kan också vara ett symptom på en mer allvarlig sjukdom som till exempel diabetes.

När ska jag söka behandling?

Om du inte har förmågan att bibehålla en hård erektion tillräckligt länge för att ha normalt sex, och att det händer i minst hälften av gångerna du försöker, så är det sannolikt att du lider av erektil dysfunktion och du bör konsultera en läkare för att få behandling. Prata med din läkare online för att utesluta eventuella allvarligare sjukdomar och ta fram en behandlingsplan.

Att lida av erektil dysfunktion kan sätta stor press på din relation och kan snabbt skada ditt självförtroende och din livskvalitet. Det är inte ovanligt att män som har ED också drabbas av depression, ångest och förlust av självkänsla. Läkare är vana vid att behandla ED och ni kan prata om det i förtroende på ett sakligt sätt. Undvik aldrig att söka behandling på grund av att det känns pinsamt eller skamligt.

DoktorABC:s tjänst gör det möjligt för dig att snabbt och bekvämt få eller förnya ett recept på ED-medicin. Fyll bara i ett kort frågeformulär online så granskar vår läkare det. Om din beställning godkänns skickas ditt recept och din medicin direkt och levereras gratis nästkommande dag.

Vår tjänst i tre enkla steg
Fullständig rådgivning online

Fyll i hälsoformuläret för att få en lista på rekommenderade behandlingar

Välj din behandling

Vår läkare kommer att se över din information och skriva ut ett recept om det är lämpligt

Din medicin kommer att skickas ut av vårt apotek nästkommande arbetsdag