Behandling mot erektil dysfunktion

Vad är erektil dysfunktion?

Bara i Sverige lider hundratusentals män av erektil dysfunktion. Hälften av alla män mellan 40 och 70 lider av det i någon grad. Erektil dysfunktion är en permanent eller tidvis återkommande oförmåga att behålla en erektion som är hård nog för att kunna genomföra ett samlag eller annan sexuell aktivitet.

Män i alla åldrar kan drabbas och när det sker kommer de sannolikt leta efter anledningar och lösningar för sina erektionsproblem. I många fall är erektil dysfunktion lättbehandlat men det finns samtidigt en stor mängd både fysiska och psykiska orsaker.

När ska ED behandlas?

Om du lider av permanent eller periodiskt återkommande erektil dysfunktion under en längre tid bör du söka behandling. ED och andra potensproblem kan vara av skiftande karaktär. I många fall är en erektion inte hård nog, eller varar inte tillräckligt länge, för att kunna genomföra ett samlag. Dessa problem kan behandlas. Hos DoktorABC får du möjlighet att prata med vår läkare online och få en effektiv behandling när du behöver den.

Hur kan jag få behandling för min erektila dysfunktion?

Erektil dysfunktion (ED) definieras som oförmåga att få en erektion eller behålla den tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag. Det finns många olika orsaker till ED, men i huvudsak uppstår fenomenet när blodflödet till penis är otillräckligt eller om blodet lämnar penisen när den är erekt. Anledningen till detta är ett enzym som heter PDE-5. PDE-5-hämmare som tas oralt ökar blodflödet till penis och ser också till att det blir lättare att bibehålla en erektion under en längre tidsperiod.

När en penis är slak får inte de erektila delarna av penis särskilt mycket blod eftersom blodkärlen drar ihop sig. När du blir sexuellt upphetsad börjar det så kallade cykliska guanosinmonofosfatet (cGMP) flöda. Det resulterar i att de vaskulära musklerna slappnar av och mer blod strömmar in i den erigerande vävnaden, vilket resulterar i en erektion. PDE-5-hämmare fungerar genom att de blockerar fosfodiesteras typ 5-enzymet (PDE-5). Detta enzym minskar nivån av cGMP och påverkar på så sätt penisens erektila förmåga. När du tar PDE-5-hämmare ökar koncentrationen av signalsubstanser vilket gör att din erektion blir mer långvarig. PDE-5-hämmare har dock bara effekt när du är sexuellt upphetsad.

Läkemedel baserade på PDE-5-hämmare har visat sig vara väldigt tillförlitliga för de allra flesta. De mest kända varumärkena är Viagra och Cialis, men det finns ytterligare en mängd olika läkemedel tillgängliga på recept. Utöver PDE-5-hämmare finns det andra behandlingsmetoder mot erektil dysfunktion på marknaden. Dessa erbjuds dock inte av DoktorABC.

PDE-5-hämmande läkemedel

Fosfodiesteras typ-5-hämmare (PDE-5) är ett samlingsnamn på en grupp läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion. I Sverige är två olika typer av PDE-5-hämmare godkända för användning.

Erektil dysfunktion (ED) uppstår när det inte kommer tillräckligt mycket blod till penisen. Det här orsakas vanligtvis av ett enzym som heter fosfodiesteras typ-5 (PDE-5). I de flesta fall kommer din läkare rekommendera att du börjar använda PDE-5-hämmare. Dessa blockerar de PDE-5-enzymer som din kropp producerar vilket gör att blodkärlen utvidgas. Den erektiva vävnaden i penis fyll då lättare upp med blod. Tabletten tas oralt med en effekt som varar från 4 timmar upp till 30 timmar. Den erektionsförstärkande effekten uppstår dock bara i samband med sexuell upphetsning.

PDE-5-hämmare påverkar alltså inte patientens libido och orsakar inte spontana erektioner.

Viagra är sannolikt det mest kända läkemedlet när det kommer till att behandla erektil dysfunktion. Dess aktiva substans, sildenafil, har skrivits ut mot erektil dysfunktion sedan 1998. År 2003 introducerades ytterligare två substanser på marknaden: tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra). Den senast lanserade substansen av denna typ är avanafil, också marknadsfört som Spedra. Denna substans godkändes centralt för användning i EU 2013.

Efter att du genomgått en konsultation online kommer vår allmänläkare föreslå den mest lämpliga behandlingen för dig. Alla erektionsförstärkande mediciner är receptbelagda, och de effekter som ges av de olika aktiva substanserna varierar.

Tillgängliga potensförstärkare - ED-tabletter

Tabletter som tas oralt hör till de mest kända och vanligt förekommande metoderna för att behandla erektil dysfunktion. Många föredrar att ta tabletter eftersom det är ett enkelt sätt att ta medicinen och dessutom effektivt (något som kliniska försök visar). Detta gäller bara för de potenshöjande läkemedel som är receptbelagda och baserade på PDE-5-hämmare. Det finns i huvudsak fyra olika PDE-5-hämmare som används i läkemedel mot erektil dysfunktion.

Läkemedel Viagra Cialis Levitra Spedra
Aktivt ämne Sildenafil Tadalafil Vardenafil Avanafil
Effektiv efter 30 minuter upp till 4 timmar efter 30 minuter upp till 36 timmar efter 30 minuter upp till 6 timmar efter 15 minuter upp till 6 timmar
Doser 25 mg, 50 mg, 100 mg 10 mg, 20 mg 5 mg, 10 mg, 20 mg 50 mg, 100 mg, 200 mg
Beskrivning Pålitlig, välkänd och väl testad. Den första PDE-5-medicinen som användes för att behandla ED Har en långvarig effekt för sex utan tidspress Fungerar bra för de flesta, inklusive för män över 50 Den snabbaste effekten för de som inte alltid planerar sina samlag

Dessa behandlingar kan skrivas ut av våra allmänläkare

Sildenafil och tadalafil är de mest använda substanserna när det kommer till att behandla erektil dysfunktion. Bägge klassificeras som PDE-5-hämmare och deras erektionsfrämjande egenskaper börjar verka strax efter att du tagit tabletten.

Efter att patentskyddet på Pfizers ursprungliga Viagra-medicin löpte ut 2013 har många billigare generika dykt upp på marknaden. Hos DoktorABC kan du få ett recept på andra PDE-5-hämmare som innehåller sildenafil som aktiv ingrediens.

Finns det några biverkningar?

Precis som hos de flesta andra receptbelagda medicinerna så kan PDE-5-hämmare orsaka vissa biverkningar.

Bland de vanligare biverkningarna som kan uppstå vid behandling med PDE-5-hämmare finns huvudvärk, rodnad i ansiktet eller på överkroppen och ibland nästäppa. Din läkare kommer informera dig om alla potentiella biverkningar.

I vilka fall ska PDE-5-hämmare inte ordineras eller användas?

I vissa fall är PDE-5-hämmare inte att rekommendera. Prata alltid med din läkare innan du påbörjar medicinering.

Om du lider av allvarliga problem med hjärta, blodcirkulation eller lever; eller om du haft en stroke under de senaste sex månaderna, bör du inte använda PDE-5-hämmare. Samma gäller för flera vanliga ögonåkommor.

Utöver det så finns det flera mediciner som utsöndrar kväveoxid. Detta kallas för NO-behandling. När PDE-5-hämmare och kväveoxid blandas kan ditt blodtryck sjunka dramatiskt. I värsta fall kan detta vara livshotande.

Det anses generellt troligt att potensförstärkare och andra mediciner påverkar varandras effektivitet.

Hur kan DoktorABC hjälpa dig?

Hos DoktorABC kan män få en medicinsk konsultation med eller ordineras ett recept från någon av våra läkare. Du börjar med att fylla i ett kort medicinskt frågeformulär och om det inte finns några medicinska hinder kommer en av våra läkare skriva ut ett recept och skicka det till vårt apotek online. Våra apotekare hanterar därefter din beställning så snabbt som möjligt och skickar din medicin nästkommande arbetsdag. Starta din konsultation här.

Alternativa behandlingsmetoder för erektil dysfunktion

Naturliga behandlingsmetoder

Utöver medicinsk behandling av ED finns det ett antal växter och naturliga substanser som kan ha positiv effekt både på din erektila funktion och på din libido (din vilja att ha sex). Dessa är några av de mer välkända naturliga potensförstärkarna.

  • Ginkgo: Det här ämnet utvinns ur ginkgoträdets blad. Trädet kommer ursprungligen från Kina men finns nu över hela världen. Bladen innehåller flavonoider, terpenoider, ketoner och syror som förbättrar blodflödet i artärerna.
  • Ginseng: En av de mest populära växtbaserade substanserna som använts som afrodisiakum i Kina under tusentals år.

Dessa substanser marknadsförs som sexförbättrande av sina tillverkare, men det finns få studier som kunnat hitta bevis för att de skulle vara effektiva. Dessa växtbaserade substanser skrivs inte ut av läkare.

Terapi och friskvård

Terapi tillsammans med medicinsk behandling kan göra stor skillnad, särskilt om psykologiska faktorer har betydelse för din ED.

Coachning eller psykoterapi

Män som lider av erektil dysfunktion som har sitt tydliga ursprung i psykiska orsaker kan också lida av andra symptom. Coachning är en terapeutisk metod som kan hjälpa dig med låg självkänsla, olika typer av hämningar samt med relationskonflikter.

En hälsosam livsstil

Det här är ingen egentlig behandling, men en generell rekommendation utöver den faktiska impotensdiagnosen inklusive dess mer djupliggande orsaker. En hälsosam livsstil bygger på en välbalanserad diet som inte innehåller för mycket fett och kolesterol, samt en måttlig alkoholkonsumtion och inget användande av nikotin eller narkotika. Alla dessa saker kan påverka både blodkvaliteten och nervfunktionen. Att de fungerar är avgörande för att du ska kunna få en bra erektion och ha ett hälsosamt sexliv.

Motion

Detta är ytterligare en del av en hälsosam livsstil. Regelbunden motion och fysisk aktivitet är grunden för en hälsosam och välfungerande kropp. En läkare kan också rekommendera särskilda övningar som stärker ditt bäcken och därigenom ökar din potens.

Andra behandlingsmetoder

Injektionsterapi

Med denna behandlingsmetod injiceras medicin direkt in i penis. Penisen hårdnar efter ungefär 20 minuter och förblir erigerad i 30–60 minuter. Denna metod får bara förskrivas av en urolog efter att denne ställt en ordentlig diagnos. Den är inte lämplig för patienter som reagerar negativt på PDE-5-hämmare eller inte kan använda dem.

Penispump

Om du inte kan ta läkemedel eller får allergiska reaktioner mot särskilda substanser så finns det behandling av mer mekanisk karaktär att tillgå. Den mest kända är den så kallade penispumpen. Detta är en vakuumpump som hjälper till genom att pumpa in blod i penisen.

Penisring

Penisringen används på liknande sätt som vakuumpumpen. Denna plastring sätts på penisen innan sexuell aktivitet. En erektion uppstår tack vare att blodflödet in till de erektila delarna av penis ökar.

Kirurgiska alternativ

Om andra konventionella metoder inte kan användas eller inte lyckas så finns möjlighet att sätta ett implantat i den erektila vävnaden. Denna metod är väldigt pålitlig och det krävs bara ett enda kirurgiskt ingrepp för att du ska kunna få erektion igen.

Varför ska du välja DoktorABC?

Våra läkare online och vårt apotek kan hjälpa män som för första gången söker en diagnos och en behandling, samt män som tidigare fått ett ED-recept utskrivet och vill få det förnyat.

Undersökningen online består av ett kort frågeformulär angående din hälsa vilket utvärderas av vår allmänläkare. Om det inte finns några uppenbara medicinska invändningar kommer vår läkare skriva ut ett svenskt recept och du kommer få din medicin inom bara ett par dagar. Undvik den stress och de onödiga väntetider som en förnyelse av ett recept kan orsaka genom att använda vår säkra och diskreta tjänst.

Vår tjänst i tre enkla steg
Fullständig rådgivning online

Fyll i hälsoformuläret för att få en lista på rekommenderade behandlingar

Välj din behandling

Vår läkare kommer att se över din information och skriva ut ett recept om det är lämpligt

Din medicin kommer att skickas ut av vårt apotek nästkommande arbetsdag